Portal szkoleniowy
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Postfach 1260
83292 Traunreut
(08669) 31-0
info@heidenhain.de
http://www.heidenhain.de

Portal szkoleniowy

Kwalifikacje techniczne oraz ich systematyczne podnoszenie poprzez szkolenia są nieodzownym warunkiem  rozwoju technologicznego oraz zapewnienia przyszłości firmy i jej pracowników. HEIDENHAIN oferuje szkolenia profilowane pod kątem potrzeb Klientów, podczas których wymagana wiedza techniczna przekazywana jest w sposób praktyczny, skuteczny i zgodny z oczekiwaniami uczestników. Siedziba w Traunreut nie jest jedynym miejscem prowadzenia szkoleń technicznych. Organizowane są one również w wielu przedstawicielstwach HEIDENHAIN, gdzie  odbywają się w języku danego kraju. Istnieje również możliwość uczestniczenia w kursach programowania TNC prowadzonych przez autoryzowanych partnerów szkoleniowych HEIDENHAIN w Niemczech i wielu krajach Europy.